Misschien heeft u het weleens meegemaakt? U loopt door uw huis en ziet opeens een vochtige plek op de muur of in het plafond. Na een betere inspectie van uw kant, ziet u druppels water of vocht lekken. Helaas bent u op een lek gestuit. Doordat de bron van een lekkage meestal ergens anders ligt, dan waar de lekkage tot uiting komt, is het erg lastig om het lek te vinden. Maar daar is nu iets zeer effectiefs voor uitgevonden, namelijk lekdetectie! En het mooiste is, dat bijna iedere loodgieter nu over middelen beschikt om uw lekkage zo snel mogelijk op te sporen.

Wat is lekdetectie precies?

Lekdetectie houdt in dat uw loodgieter met de juiste apparatuur, erg snel de bron van de lek kan opsporen. Vaak wordt er met zeer specialistische en vooral ook hightech apparatuur gewerkt, om uw lekkage zo snel mogelijk te kunnen stoppen. Vroeger diende er vaak sloop- of hakwerkzaamheden uitgevoerd te worden in uw huis. Dat kwam doordat de loodgieter toen lichtelijk moest gissen, waar de bron van de lekkage zich bevond. Door de intrede van lekdetectie in het werkveld, is er nu nooit meer hak- of sloopwerk nodig om achter de bron van uw lekkage te komen. Dit scheelt u niet alleen tijd of geld, maar ook nog eens reparatiewerkzaamheden.

Methoden van lekdetectie

  1. Visuele inspectie: Dit is de meest basisvorm van lekdetectie, waarbij je de leidingen visueel controleert op tekenen van lekkage, zoals waterdruppels, vochtige plekken, verkleuring of schimmelvorming. Deze methode is geschikt voor zichtbare leidingen en oppervlakkige lekkages.
  2. Drukproeftechniek: Bij deze methode wordt de leiding onder druk gezet met behulp van perslucht of water. Eventuele drukverlies geeft aan dat er een lekkage is. Dit kan worden gedaan met behulp van druktestpompen en manometers.
  3. Rooktest: Hierbij wordt rook in de leidingen geblazen, waardoor de rook naar buiten ontsnapt op de locatie van het lek. Deze methode is handig voor het detecteren van kleine lekkages in rioleringssystemen of afvoerleidingen.
  4. Thermografie: Thermografische lekdetectie maakt gebruik van warmtebeeldcamera’s om temperatuurverschillen te detecteren. Een lekkage kan leiden tot afkoeling of opwarming van een bepaald gebied, wat zichtbaar wordt op de thermografische beelden.
  5. Ultrasone detectie: Deze methode maakt gebruik van ultrasone geluidsgolven om lekkages op te sporen. Speciale apparatuur wordt gebruikt om het geluid van een lekkage te detecteren, zelfs als het niet hoorbaar is voor het menselijk oor.
  6. Kleurstoftest: Bij deze methode wordt een kleurstof aan het water toegevoegd, waardoor de lekkage zichtbaar wordt wanneer de gekleurde vloeistof naar buiten sijpelt.
  7. Elektronische lekdetectie: Elektronische apparaten, zoals vochtdetectoren, kunnen worden gebruikt om de aanwezigheid van vocht in muren, vloeren of plafonds te detecteren, wat kan wijzen op een lekkage.

Ook uw verzekeraar is blij met regelmatige lekdetectie voor lekkages

Het belang van regelmatige lekdetectie ligt in het vroegtijdig opsporen van lekkages die mogelijk niet meteen zichtbaar zijn. Zelfs kleine, onopvallende lekkages kunnen na verloop van tijd aanzienlijke schade veroorzaken, zoals waterschade, schimmelvorming, verzwakking van de constructie of verhoogde vochtigheid in de omgeving. Door regelmatig een lekdetectie uit te voeren, kunnen deze verborgen lekkages worden opgespoord en kunnen preventieve maatregelen worden genomen voordat de situatie verslechtert. Dit helpt bij het behoud van de structurele integriteit van het gebouw en bevordert een gezonde en veilige leefomgeving. Daarnaast is de verzekeraar groot voorstander van lekdetectie, omdat u op deze manier hoge kosten vermijdt. Hoge kosten voor mogelijke sloop- en herstelwerkzaamheden worden namelijk tot een minimum beperkt. U betaalt alleen voor de monteur en de oplossing voor de lekkage! Het is vaak zelfs zo, dat er ter plekke een plan van aanpak met een offerte voor u kan worden opgesteld. Zo komt u nooit meer voor onvoorziene kosten te staan. Het wordt aanbevolen om periodiek een professionele lekdetectie uit te laten voeren, vooral in oudere gebouwen of in gebieden waar lekkages vaker voorkomen.

Call Now Button