U kunt er bijna niet aan ontkomen, als u momenteel bezig bent met een verbouwing of aanbouw aan uw woning: het verleggen van leidingen bij een verbouwing. Of het nu gaat om een herinrichting van uw badkamer, om een nieuwe slaapkamer of wellicht een nieuwe keuken, overal zult u de beschikking willen hebben over een waterleiding. De leiding worden immers gebruikt voor de aanvoer van water naar uw badkamer, in de keuken heeft u de leiding nodig voor een kraan en in de kamers wilt u er in de herfst en winter warm bij kunnen zitten met een centrale verwarming. Het verleggen van leidingen lijkt erg eenvoudig en vergt ook weinig kennis, maar toch ontstaan vaak lekkages als mensen zelf beginnen met het verleggen van leidingen.

Risico’s bij het verleggen van leidingen

Het voornaamste risico bij het verleggen van een leiding, is de speling die kan ontstaan tussen de leiding en het verbindingsstuk. De enige manier waarop u dit kunt tegengaan, is door de uiteinden Pipe wrench in Eindhoven van de leiding te ontbramen met een zogenoemde ontbramer. Dit gereedschap kunt u kopen bij een bouwmarkt en maakt het mogelijk om het uiteinde van de leiding als het ware te schuren. Doordat het uiteinde hiermee wat stugger is, zal deze beter in het verbindingsstuk passen.

Ook de stabiliteit van de nieuwe leiding is essentieel om lekkages tegen te gaan. Zorg er altijd voor dat de ondergrond waarop u de leiding neerlegt schoon en egaal is. Zeker kleine steentjes kunnen makkelijk voor gaatjes in uw leidingen zorgen.

Stappenplan voor het verleggen van leidingen

 1. Identificeer de leidingen: Begin met het identificeren van alle leidingen die moeten worden verlegd. Dit kunnen waterleidingen, gasleidingen, elektrische leidingen of andere soorten leidingen zijn. Zorg ervoor dat je een duidelijk beeld hebt van welke leidingen zich waar bevinden voordat je begint.
 2. Maak een plan: Maak een gedetailleerd plan van de nieuwe leidingroute. Overweeg factoren zoals de lengte van de nieuwe leidingen, de materialen die nodig zijn en eventuele obstakels die je tegen kunt komen. Zorg ervoor dat het nieuwe traject voldoet aan alle relevante bouwvoorschriften en veiligheidsnormen.
 3. Schakel professionals in: Afhankelijk van de complexiteit van het project, is het verstandig om professionele loodgieters, elektriciens of andere vakmensen in te schakelen. Zij hebben de juiste kennis en ervaring om de leidingen veilig en efficiënt te verleggen. Het kan ook nodig zijn om de hulp in te roepen van een architect of bouwkundig ingenieur om ervoor te zorgen dat het nieuwe leidingtraject structureel haalbaar is.
 4. Informeer de betrokken partijen: Als de leidingen zich in een gedeeld gebouw of een woning met meerdere huurders bevinden, informeer dan alle betrokken partijen over de plannen om de leidingen te verleggen. Dit voorkomt ongemak en zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van mogelijke onderbrekingen in de watervoorziening, gasvoorziening of elektriciteit.
 5. Schakel de nutsbedrijven in: Als je van plan bent om gasleidingen te verleggen, neem dan contact op met het gasbedrijf om hun hulp en goedkeuring te krijgen. Voor elektrische leidingen moet je mogelijk contact opnemen met het elektriciteitsbedrijf. Zij kunnen je informeren over eventuele specifieke vereisten en veiligheidsrichtlijnen waaraan je moet voldoen.
 6. Bereid de werkplek voor: Voordat je begint met het verleggen van de leidingen, moet je ervoor zorgen dat de werkplek veilig is en dat er voldoende ruimte is om te werken. Ruim eventuele rommel op en zorg voor goede verlichting en ventilatie.
 7. Verleg de leidingen: Volg het plan dat je hebt opgesteld en begin met het verleggen van de leidingen volgens de juiste specificaties. Zorg ervoor dat je veiligheidshandschoenen en andere beschermende uitrusting draagt tijdens het werken met leidingen.
 8. Test de nieuwe leidingen: Nadat de leidingen zijn verlegd, is het belangrijk om ze grondig te testen om ervoor te zorgen dat ze goed functioneren. Controleer op eventuele lekken, verstoppingen of andere problemen. Als je niet zeker bent van de testprocedure, vraag dan advies aan een professional.
 9. Voltooi de afwerking: Nadat de nieuwe leidingen succesvol zijn getest en goedgekeurd, is het tijd om de afwerking te voltooien. Dit omvat het aansluiten van de leidingen op de juiste apparaten of systemen, het bevestigen van koppelingen en fittingen en het zorgen voor een veilige en solide installatie. Volg de instructies van de fabrikant en zorg ervoor dat alle verbindingen goed zijn afgedicht.
 10. Controleer op naleving van voorschriften: Voordat je het project als voltooid beschouwt, controleer je of de verlegde leidingen voldoen aan de geldende bouwvoorschriften, veiligheidsnormen en regelgeving. Dit kan betrekking hebben op zaken zoals de juiste afstand tussen leidingen en andere structurele elementen, correct gebruik van materialen en eventuele vereiste inspecties of vergunningen.
 11. Documenteer de veranderingen: Het is belangrijk om nauwkeurige documentatie bij te houden van alle veranderingen die zijn aangebracht tijdens het verleggen van de leidingen. Dit omvat tekeningen, foto’s en eventuele aanpassingen aan de oorspronkelijke blauwdrukken of bouwplannen. Deze documentatie kan van onschatbare waarde zijn voor toekomstige referentie, onderhoud of reparaties.
 12. Voer een laatste controle uit: Voordat je het project volledig afsluit, voer je een laatste controle uit om er zeker van te zijn dat alle leidingen correct zijn geïnstalleerd en functioneren zoals bedoeld. Controleer op eventuele lekkages, problemen met de waterdruk, gaslekken of elektrische storingen. Indien nodig kunnen aanpassingen worden gemaakt voordat het project wordt afgerond.
 13. Informeer de betrokkenen: Zodra alles is voltooid en gecontroleerd, informeer je alle betrokken partijen, inclusief bewoners, huurders of andere belanghebbenden, dat het verleggen van de leidingen succesvol is afgerond. Geef instructies over het juiste gebruik van de nieuwe leidingen en eventuele veranderingen in de functionaliteit van het systeem.
Call Now Button